Currently browsing tag

Elmar Kuiper, Page 2

Oaren oer IKADER

I Pieter Breuker, skriuwer-ûndersiker: “De titel set jin fuort al oan it tinken. It neologisme krijt pas betsjutting (sels mear as ien) …