Currently browsing tag

Ikader

Slachthuzen – Poëzy

  SLACHTHUZEN Finsters skaadzje hastige passanten. Frachttreinen en krie drage de skreau fan altyd earne immen yn it stjerrende. Do witst, der …

De Godsbaarch – Poëzy

DE GODSBAARCH Op in healsliten jitkarre kaam in Kristus de stêd ynriden, lyts baltend everswyn mids biisjeiende maskers, bierdragers en yn it …

IKADER

Eeltsje Hettinga út de poëzijbondel Ikader   ALTEMETS Altemets moatst fuortgean, in wek slaan yn it iis fan dyn bestean, ferdwine, de …