Astrid Nobel – ‘The ground from under my feet’ – galerie melklokaal – opening 14 april

(09-04) AANKONDIGING? Solotentoonstelling ‘The ground from under my feet’ van Astrid Nobel (1983) in galerie melklokaal in Heerenveen – Vanaf 14 april! De tentoonstelling wordt geopend door Eeltsje Hettinga.

“Vanuit eigen ervaringen en waarnemingen op en rond een klein stukje strand in het Waddengebied wordt een persoonlijk verhaal verteld over het ontwikkelen van een diepe verbinding met een landschap, maar ook hoe deze band onder druk komt te staan door uitgebreide ingrepen in het gebied, het nadenken over de toekomst ervan en de hiermee gepaard gaande onzekerheden,” schrijft Astrid Nobel (1983) over haar werk.

“In de werken wordt gerefereerd aan de altijd aanwezige natuurlijke cycli en activiteiten die de grond proberen te behouden of deze juist beschadigen. Ook worden elementen uit het lokale verleden en heden gebruikt, zoals de sleutel van een verzonken dorp, een gestrande potvis en een verlaten boorlocatie. Het basismateriaal van het merendeel van de werken is suppletiezand, zand dat van de Noordzeebodem is gehaald en gebruikt wordt om erosie van stranden tegen te gaan. Na uitgebreid materiaalonderzoek probeerde Astrid Nobel controle over het zand te krijgen door het met roest te binden, het tot pigment te malen en het in een zandloper op de cycli van het universum te laten lopen. Het zand liet zich niet zomaar aan banden leggen en de onvoorspelbaarheid en onzekerheid in deze kleine projecten blijkt ook op grote schaal bij operaties als zandsuppletie en gaswinning te bestaan.”

Astrid Nobel volgde Academie Minerva in Groningen, Vrije Academie postacademische werkplaats in Den Haag en thans de Rijksacademie in Amsterdam. Ze exposeerde o.a. bij C&H gallery in Amsterdam, Locuslux Gallery in Brussel, Quartair Contemporary Art Initiatives in Den Haag en was al vaker (groeps) te zien in melklokaal. Astrid Nobel woont en werkt in Amsterdam.

In ROOM: ‘Suspended Nature’, een video-installatie van Thijs Linssen (1987).

Astrid Nobel – Key to Sier, aquarium, North Sea sand + its pigment, iron oxide