Currently browsing category

Artikels, Page 35

Oaren oer IKADER

I Pieter Breuker, skriuwer-ûndersiker: “De titel set jin fuort al oan it tinken. It neologisme krijt pas betsjutting (sels mear as ien) …

CH2018 en de Überfriezen

De coöperatie 2018 wil de bevolking vijfhonderd nieuwe  Friese  woorden laten bedenken. De Friese Bewegers die op dat lumineuze idee kwamen, willen zich in de praktijk …