Currently browsing category

essay – resinsje – kollum, Page 13

De Friese identiteit bestaat niet

In het spoor van het maatschappelijke debat over cultuur en identiteit dat alom in Europa wordt gevoerd, bestaat ook in Friesland de …

CH2018 en de Überfriezen

De coöperatie 2018 wil de bevolking vijfhonderd nieuwe  Friese  woorden laten bedenken. De Friese Bewegers die op dat lumineuze idee kwamen, willen zich in de praktijk …