‘Daphne’ en het tekort van Omrop Fryslân

(21-05) De documentaire ‘The execution of Daphne’ komt niet op de Friese buis. De film over de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia zou half mei in twee delen door Omrop Fryslân worden uitgezonden.

“De montage, het vertalen van de Engelse teksten en het voorzien van de film van een inleiding maken het te duur,” zegt Piter Tjeerdsma, regisseur bij Omrop Fryslân Dok. Het gaat om een tekort van nagenoeg 3500 euro.

Ook Omrop Fryslân-directeur Klaas Geert Bakker ziet er volgens Tjeerdsma niet echt heil in vanwege genoemde kosten.

free use

Door de internationale commotie over de moord op de Maltese journaliste en de druk van onder meer PEN Nederland en Kamerlid Pieter Omzigt verbrak het bestuur van LF2018 uiteindelijk, eind april, de betrekkingen met Malta-Valletta, dit jaar evenals Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa.

Op de Internationale Dag van de Persvrijheid, toen de ‘Daphne’-film in Filmhuis Slieker in première ging, liet Tjeerdsma nog weten dat er half mei bij Fryslân Dok, de documentaire-afdeling van Omrop Fryslân, wel ruimte was.

Aan de medewerking van de filmproducent, de Italiaanse krant La Repubblica en 42ºParallelo ontbreekt het niet. Directeur Laura Guglielmetti van 42ºParallelo gaf vorige week nog genereus te kennen dat “we, exceptionally, could grant a free use for television broadcasting.”

navrant

Eind januari kregen de drie grote Friese mediabedrijven, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân nog een extra provinciale subsidie van 288.000 euro voor het maken van journalistieke producties, bedoeld om meer aandacht te genereren voor Leeuwarden-Fryslân 2018.

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes daarover: “Het gaat om het nieuws achter het nieuws. De producties moeten in beeld brengen wat de gevolgen van politieke besluitvorming voor de inwoners zijn.”

Navrant dat Omrop Fryslân nu moeilijk doet over een tekort van een luttele 3500 euro. Alsof er geen crowdfunding, mediafonds of Provincie bestaat.

propaganda

De provinciale subsidie van bijna drie ton blijkt in de praktijk niet veel anders dan propagandageld. Twee voorbeelden van plat pr.-nieuws, of wat je noemt eroderende journalistiek.

Op 29 maart werden in Franeker de Bildtse Aardappelweken geopend. Het Bildt heeft al jaren een economisch en cultureel uitwisselingsprogramma met Malta. Naast Friese politici en bestuurders was ook de Maltese ambassadeur in Nederland in Franeker aanwezig.

In de Omrop-reportage over dat internationale aardappelfeest geen enkele vraag over de moord op Galizia of het politiek corrupte Malta, laat staan een kritische noot.

actualiteit

Journalistiek is ook het maken van keuzes. Escher of Malta bij voorbeeld? De afgelopen twee maanden kreeg alles wat te maken had met de eind april geopende blockbuster- tentoonstelling Escher op reis in het Fries Museum de volle aandacht.

Voor die andere actualiteit, de brandende kwestie Daphne Caruana Galizia en alle daarmee samenhangende verwikkelingen was bij de Omrop Fryslân niet of nauwelijks ruimte.

Loop over de maanden maart en april de facebook-, twitter- en Instagramberichten van het Friese mediabedrijf na en de stilte met betrekking tot Malta is – excusez le mot – moordend.

De provinciale mediasubsidie was bedoeld voor het in beeld brengen van politieke besluiten. Maar wat is daar de waarde van als de Omrop geen nieuws achter het Malta-nieuws brengt, sterker, daar feitelijk geen boodschap aan heeft?

tekort

Ondertussen is het wachten op het drie weken geleden door cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes aangekondigde bezoek van de Maltese minister van cultuur Owen Bonnici.

In een ‘public event’ zou Bonnici enige “misverstanden uit de weg ruimen”. Ook in dit geval is stilte troef, erg openbaar is het tot nu niet geworden.

© Eeltsje Hettinga, dichter fan Fryslan