Dichter van Fryslân Eeltsje Hettinga: Omrop Fryslân faalt in Malta-zaak

(14-04)  “De Omrop faalt. In de uiterst actuele zaak van de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia op Malta – de hoofdstad Valletta is evenals Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en zusterstad van Leeuwarden – laat Omrop Fryslân het volledig afweten.”

Dat zegt Eeltsje Hettinga, de door de provincie benoemde Dichter van Fryslân. Hij is ontstemd over het niet publiceren van zijn gedicht ‘Malta – De opblaasde dei’ door de regionale omroep. In dat gedicht, waarin ook een relatie met Fryslân wordt gelegd, uit hij kritiek op het bestuur van het land van de vermoorde journalist.

De Omrop komt volgens Hettinga haar afspraken niet na. Die betreffen het gelijktijdig publiceren van zijn Dichter fan Fryslân-gedichten door zowel Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad als Omrop Fryslân.

Die afspraak werd gemaakt na de publicatie van het gedicht ‘In ferdwinen’ over Remon Bruinsma, de jongeman die op tragische wijze verdronk in een Leeuwarder stadsgracht. “Bij de publicatie van dat gedicht probeerden de verschillende media elkaar af te troeven, zo van wie is het eerst op de Mont Ventoux. Maar poëzie is geen sportwedstrijd.”

“Er is toen, ook met de organiserende partij Afûk, afgesproken om voortaan in één keer tegelijk te publiceren, dus allemaal op dezelfde dag. Dat werkte prima. Het Dichterschap van Fryslân is nieuw, in zekere zin een experiment. Dan moet je zo nu en dan correcties toepassen, daar is niks mis mee.”

Ongehoord

Dat nu rond ‘Malta’ de gezamenlijke publicatie door het afhaken van Omrop Fryslân geheel is doorkruist, vindt Hettinga ongehoord.

Hij schreef het gedicht over Malta eind februari en vroeg zijn Engelse vertaler David Colmer om daar prioriteit aan te geven. Colmer, die het meer dan druk had, vond het belangrijk genoeg om meteen met ‘Malta – The Assassinated Day’ aan het werk te gaan.

“Op 22 maart ging het gedicht naar de Afûk die het vervolgens aan de verschillende redacties liet toekomen. De LC en het FD gingen akkoord met de publicatie op woensdag 28 maart. Maar de Omrop niet,” zegt Hettinga.

“Die hing op de 22ste meteen al aan de telefoon met de mededeling dat het niet doorging, er kwamen geen opnamen. Er moest eerst worden geëvalueerd. Dat vond ik opmerkelijk, omdat ik nog maar net drie maanden dichter van Fryslân ben.”

“Ik heb aangeboden om op de fiets langs te komen om dan, zeg maar van lieverlede, een audio-opname te doen, maar ook dat kon niet. Het zou niet aantrekkelijk genoeg zijn. En dat terwijl er bij diezelfde Omrop allerlei gesproken columns zijn. Er is nog een vage afspraak gemaakt om er begin april op terug te komen. Daarna heb ik er niks meer over gehoord.”

Juist nu

Hettinga uit zijn verontwaardiging over de wijze waarop de Omrop journalistiek bedrijft: “Voor elke sportscheet komt men direct zijn nest uit. Maar de moord op Malta en alle actuele verwikkelingen daaromheen blijkt voor hen geen actueel item. Omrop Fryslân betoont helaas weinig solidariteit met collega-journalisten die op Malta onder vuur liggen en zelfs worden vermoord.”

“Voor elke sportscheet komt men direct zijn nest uit. Maar de moord op Malta en alle actuele verwikkelingen daaromheen blijkt voor hen geen actueel item.

“Daarnaast begrijp ik niet,” zegt Hettinga met nadruk, “dat de redactie van de Omrop zo maar op eigen gezag afwijkt van de afspraken die gezamenlijk met Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad waren gemaakt. Of de Afûk hierover ook nog is geïnformeerd, is mij niet duidelijk.”

“Bladen als de Moanne en Ensafh. zouden een standpunt moeten innemen.”

De dichter fan Fryslân heeft zich verder verbaasd over het feit dat allerlei culturele organisaties en instellingen in Fryslân met geen woord reppen van het corrupte politieke systeem op Malta, ondanks het feit er afgelopen week bij voorbeeld de Bildtse Aardappelweken waren, een festijn waarin de economische en culturele banden met Malta centraal stonden.

“Het debat is weg. Bladen als de Moanne en Ensafh. zouden een standpunt moeten innemen. De Omrop laat de Malta-moord onbesproken. Ik snap best dat je je niet kunt uitspreken over elk politiek wissewasje in Europa, maar als je in het kader van Culturele Hoofdstad een meer dan bijzondere relatie met Malta hebt, dan kan het toch niet anders dan dat je daar aandacht aan besteedt?”

“Juist nu hoor je je uit te spreken. Hopelijk doet het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden dat ook. LF2018 heeft, juist dit jaar, een fantastische gelegenheid om haar stem te laten horen.”
.

LIWWADDERS – 14 april 2018
.

.