Filter – Gedichten over het Wad en de Waddeneilanden

(29-05) – Over het Wad en de Waddeneilanden is een schier eindeloze hoeveelheid gedichten geschreven. Filter, een tijdschrift over vertalen, viste daar drie gedichten uit: ‘Wad’ van Willem Jan Otten, ‘Monniksoog’ van Cees Nooteboom en het gedicht ‘It skip’ dat ik vorig jaar als dichter van Fryslân schreef. David Colmer – hij maakte van het Friese gedicht de Engelse vertaling – wees me op het half mei verschenen nummer van Filter.

Voor de vertalingen van allerlei Waddenpoëzie ging Bert de Waart binnenskamers op reis naar Friesland en verder naar Engeland, Duitsland, Spanje en Italië. Over de vertaling van het woord ‘Wad’ zegt De Waart onder meer dat het Engelse ‘mudflat’ dichter in de buurt komt dan het Italiaanse ‘palude’.

Van het gedicht ‘It skip’, maar dit terzijde, wordt op dit moment een animatiefilm gemaakt die onderdeel is van het project Drukker om ’e noord. [klik foto]

Oer it Waad en de Waadeilannen is yn de rin fan de tiden in floed oan fersen skreaun. Filter, in tydskrift oer oersetten, fiske dêr trije gedichten út: ‘Wad ‘ fan Willem Jan Otten , ‘Monniksoog’ fan Cees Nooteboom en it gedicht ‘It skip’ , dat ik ferline jier as dichter fan Fryslân skreau.

David Colmer – hy makke fan it Fryske fers de Ingelske oersetting- wiisde my op it heal maaie ferskynde Filter-nûmer. Foar de oersetting fan alderlei Waddenpoëzy reizge Bert de Waart, gewoanwei út de luie stoel wei, nei Fryslân en fierder nei Ingelân, Dútslân, Spanje, Italië. Fan de oersetting fan it wurd ‘Wad’ seit De Waart ûnder mear dat it Ingelske ‘mudflat ‘ tichter yn ‘ e buert komt asn it Italiaanske ‘palude’.

Fan it gedicht ‘ It skip ‘, mar dit sa sydlings, wurdt op dit stuit in animaasjefilm makke, ûnderdiel fan it projekt ‘Drukker om ’e noord’. [klik foto]