Greidhoek’festival – Wommels – 14 septimber

PosterGreidhoek13
Klik op de poster foar de programmakrante

 

Eeltsje Hettinga syn foardracht wurdt
begelaat troch muzyk fan skilder-pianist Henk Krist

.

.