It Font – Nog te zien tot zo. 30 okt. in Fries Museum

p9240040

Nog te zien t/m zondag 30 okt. in het ‘Open Atelier’ op de 3de verdieping van het Fries Museum in Leeuwarden: het videopoëzieproject It Font van Lotte Middendorp en Eeltsje Hettinga.

De lichamelijkheid-van-het-Wad

“De poëzie is gevangen in sfeerrijke, vaak mysterieuze beelden.” (Leeuwarder Courant)

“Een verrassende integratie van videokunst en poëzie. Niet eerder werd Friestalige poëzie op deze manier in musea getoond.” (Syds Wiersma, Fries Film Archief).

===

Noch te sjen o/m snein 30 okt. yn it ‘Open Atelier’ op de 3de ferdjipping fan it Fries Museum yn Ljouwert: it fideopoëzyprojekt  It Font fan Lotte Middendorp en Eeltsje Hettinga.

“De poëzy is fongen yn sfearrike, gauris mysterieuze bylden.” (Leeuwarder Courant).

“In ferrassende yntegraasje fan fideokeunst en poëzy. Net earder waard Frysktalige poëzy op dizze manier yn musea toand.” (Syds Wiersma, Fries Film Archief).

.

it-font-stlll-2

ein-eind-oa


o-tiid-o-fisk-1