Dichter fan Fryslân – Geen slippendrager

(Aug. 2017) – Wie wordt Dichter van Fryslân voor de komende twee jaar? Een jury, bestaande uit Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, draagt deze herfst een definitieve kandidaat voor. De dichter wordt benoemd door de provincie Fryslân. Aan de bekwaamheid van deze juryleden – stuk voor stuk deskundig op het terrein van ( Friese) poëzie, literatuur en cultuur – zal het niet liggen.

De huidige Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin

.
Tamara Schoppert, actrice en regisseur bij Tryater, maakte kort geleden de meertalige theatervoorstelling Karawane, een taalstuk, gebaseerd op teksten van de grote Duitse Dada-dichter Hugo Ball waarin soms ‘ongewoon ‘ goede poëzie, ook Friestalige, in naar voren wordt gebracht.

Obe Alkema, dichter en poëziecriticus bij NRC-Handelsblad, veegde in het Fries literaire tijdschrift Ensafh. de vloer aan met het kleinburgerlijke ‘Mienisme’ van schrijver Meindert Reitsma, zoals Alkema in datzelfde tijdschrift afrekende met de bombastische poëzie van Abe de Vries.

Peter van Lier, dichter en essayist – hij gaf eerder bij Van Oorschot uit en geeft deze herfst bij Poëziecentrum in Gent in een nieuwe essaybundel in het licht – woont in Marrum en volgt de Friestalige poëzie.

De jury vormt bovendien een afgewogen samenstelling voor wie de meertaligheid in Friesland in acht neemt. Het hoeft dus ook niet zo te zijn dat het beslist een Friestalige dichter is die het provinciedichterschap gezicht geeft.

Abe de Vries schrijft poep als hij over deze jury zegt dat ze niet deskundig is. Bij Omrop Fryslân was zijn neerbuigend oordeel: “Schoppert, beste actrice, maar weet niets van poëzie. Alkema, beste jongen, maar schrijft nog onbegrijpelijker dan Anne Feddema. En Van Lier, vooruit, Van Lier ”

Ronduit bekrompen is De Vries als hij stelt dat een jurylid in dezen pas goed kan oordelen als die ook Friestalige poëzie schrijft.

Een jury beslist,
niet de gedeputeerde  

De Friese cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes is van mening dat amateur-dichters ook naar de functie van Dichter van Fryslân kunnen solliciteren. Poepjes wil een dichter voor het volk. Bah! Ook daarin laat de gedeputeerde zien dat ze de Friese variant levert op het abject nationaal populisme van haar CDA-baas, Sybrand Buma.

Twee jaar geleden bij de uitreiking van de laatste Gerrit Benner-prijs liepen tal van mensen het Fries Museum uit vanwege Poepjes haar chauvinistisch prietpraat.

Veel van haar uitspraken, bijvoorbeeld die over de zogenaamde typisch Friese eigenschappen – ‘wij Friezen zijn tegendraads, we zijn afwijkend,’ – kunnen teruggebracht worden naar provinciale notities zoals Nocht oan de takomst / Zin een de toekomst, die onder meer gebaseerd is op het volksnationalistisch rapport Fan de Minsken en de Grûn / Van de Mensen en de Grond.

Een goede provinciedichter is niemand’s slippedrager, al helemaal niet van de politiek. Met de vorm c.q. de inhoud van het provinciedichterschap moet de politiek zich niet bemoeien. Daarvoor is een jury aangesteld. Die beslist wie Dichter van Fryslân wordt, en niet de gedeputeerde.

De jury is compentent genoeg  om te zien wat een provinciedichter als ambassadeur van de poëzie in huis moet hebben: cachet, talent, professionaliteit, onafhankelijkheid en allure, kwaliteiten zoals die naar voren komen bij de huidige Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin en bij haar voormalige voorgangers Anne Vegter en Ramsey Nasr.

LC – Te Gast, Eeltsje Hettinga (vert. EH)

Skriuwer-dichter (docht net oan de ferkiezings mei) in Ljouwert.