Currently browsing category

poëzij, Page 8

Boris Ryzji – Trije gedichten

Trije nei it Frysk oerbrochte fersen fan Boris Ryzji, de dichter út de Oekraïenske stêd Sverdlosk, dy’t yn 1994 syn debút makke …

Slachthuzen – Poëzy

  SLACHTHUZEN Finsters skaadzje hastige passanten. Frachttreinen en krie drage de skreau fan altyd earne immen yn it stjerrende. Do witst, der …