Twee jaar na de moord op Daphne Caruana Galizia – Fryslân en Malta

(17-10) Gisteren was het twee jaar geleden dat de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia werd vermoord, vlakbij Valletta op Malta, de stad die in 2018, samen met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa was.

In allerlei internationale media zoals Irish Times en CNN werd gisteren haar dood herdacht. Ook PEN Nederland en PEN International besteedden ruimschoots aandacht aan haar persoon en werk en de alom in Europa onder druk staande persvrijheid. De Friese politiek en Friese instituties daarentegen lieten niets van zich horen.

Een werkelijk onafhankelijk onderzoek naar de moord, en wie er achter zat, moet nog beginnen. ‘No justice two years on for Daphne Caruana Galizia,’ kopt PEN International.

Leeuwarden verbrak vorig jaar april de banden met Malta. Kamerlid Pieter Omzigt wees Friesland erop dat bij de culturele uitwisselingsprojecten met het eiland ook plaats en ruimte moest zijn voor wat hij ‘de duistere kanten van Malta’ noemde.

Naar aanleiding van de moord op Galizia werd Omzigt aangesteld als speciale rapporteur voor de Raad van Europa. Afgelopen zomer kwam hij na maandenlang onderzoek met een ronduit vernietigend rapport over de ondermijning en teloorgang van de Maltese rechtsstaat door corruptie, vriendjespolitiek en witwaspraktijken door banken en internationale criminele bendes.

Pieter Omzigt raises concerns about alleged failings in Daphne Caruana Galizia. (The Guardian,16 okt. 2019)

verbijsterend

Ondanks dat Friesland de met Malta verbrak, gingen de culturele uitwisselingsprojecten door. Zo gaf de Friese akkerbouw, die al jaren aaneen een deel van de Friese pootaardappelen naar Malta exporteert, in samenwerking met onder meer de Friese taal- en onderwijsinstelling Afûk en het faciliterende Friese opinietijdschrift de Moanne vorige herfst een duur gesponsorde viertalige glossy uit met proza en poëzie, een samenwerkingsproject dat in 2015 begon.

In de begeleidende redactionele inleidingen en commentaren bij de uitgave werd tot veler verbazing met geen woord gerept van de politieke wantoestanden op Malta. Redelijk verbijsterend na alle commotie van een half jaar eerder.

Misschien kan It Skriuwersboun (de Friese Schrijversbond) in de zich nog steeds voortslepende zaak rond de moord op Daphne Caruana Galizia voor het maken van een mond alsnog de samenwerking zoeken met PEN Nederland of Amnesty International.

Eeltsje Hettinga, dichter fan Fryslân

.

.

.

.