Vernietigend rapport Pieter Omtzigt – Valletta | Fryslân

(17-10) Gisteren was het twee jaar geleden dat de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia werd vermoord, vlakbij Valletta op Malta, de stad die in 2018, samen met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa was.

In allerlei internationale media zoals Irish Times en CNN werd gisteren haar dood herdacht. Ook PEN Nederland en PEN International besteedden ruimschoots aandacht aan haar persoon en werk en de alom in Europa onder druk staande persvrijheid. De Friese politiek en Friese instituties daarentegen lieten niets van zich horen.

Pieter Omtzigt twitert…

Leeuwarden verbrak vorig jaar april de banden met Malta. Kamerlid Pieter Omtzigt wees Friesland erop dat bij de culturele uitwisselingsprojecten met het eiland ook plaats en ruimte moest zijn voor wat hij ‘de duistere kanten van Malta’ noemde.

Naar aanleiding van de moord op Galizia werd Omtzigt aangesteld als speciale rapporteur voor de Raad van Europa. Afgelopen zomer kwam hij na maandenlang onderzoek met een ronduit vernietigend rapport over de ondermijning en teloorgang van de Maltese rechtsstaat door corruptie, vriendjespolitiek en witwaspraktijken door banken en internationale criminele bendes.

Ondanks dat Friesland de banden met Malta verbrak, gingen de culturele uitwisselingsprojecten door. Zo gaf de Friese akkerbouw, die al jaren aaneen een deel van de Friese pootaardappelen naar Malta exporteert, in samenwerking met onder meer de Friese taal- en onderwijsinstelling  en het faciliterende Friese opinietijdschrift De Moanne vorige herfst een duur gesponsorde viertalige glossy uit met proza en poëzie, een samenwerkingsproject dat in 2015 begon.

Het tijdschrift zelf stond onder redactie van o.a. Froukje Krap-De Jong, voorzitter Stichting De Bildtse Aardappelweken, en Sjoerd IJbema, oud- verslaggever bij Omrop Fryslân.

verbijsterend

In de begeleidende redactionele inleidingen en commentaren bij die uitgave werd tot veler verbazing met geen woord gerept van de politieke wantoestanden op Malta. Redelijk verbijsterend na alle commotie van een half jaar eerder.

Misschien kan It Skriuwersboun (de Friese Schrijversbond) de samenwerking zoeken met PEN Nederland of Amnesty International. It Skriuwersboun zou in ieder geval een ferm statement kunnen maken met betrekking tot de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting die alom in Europa onder druk staat, in het bijzonder op Malta.

Eeltsje Hettinga, dichter fan Fryslân (2017-2019)

.

.